+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |
+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |
   

تاسیسات نفت وگاز ... کلیک کنید تامین انواع لوله ، اتصالات وشیرآلات

 

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |
 

کلیک کنید تاسیسات نفت وگاز ... تامین انواع لوله ، شیرآلات و اتصالات

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |
 

آهن آلات علیزاده  

      قیمت ناودانی                          ۱۸/۰۳/۱۳۹۰   

ناودانی

نوع

قیمت به تومان

وزن / کیلوگرم

شاخه

ترخیص

ناودانی 6.5

کلا ف

۹۳۰

۸۵

۶

کف بنگاه تهران

ناودانی 8

شا خه

۱۰۷۰

۱۰۳

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 10

12متری

۹۵۰

۲/۱۲۷

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 12

12متری

۹۶۰

۸/۱۶۰

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 14

12متری

۹۵۰

۱۹۲

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 16

12متری

تماس با ما

۲۶۴

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 18

12متری

تماس با ما

۲۶۴

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 20

12متری

تماس با ما

۶/۳۰۳

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 22

12متری

تماس با ما

36

۱۲

کف بنگاه تهران

ناودانی 25

12متری

تماس با ما

47

۱۲

کف بنگاه تهران

 

آهن آلات علیزاده            ۸۸۳۲۹۴۶۵   -  ۸۸۸۱۲۶۳۹  ۰۲۱  

 

لیست قیمت انواع لوله اتصالات شیرآلات و... کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |

آهن آلات علیزاده  

      قیمت پروفیل Zه                  ۱۸/۰۳/۱۳۹۰   

درصد اضافه

پروفیل

ورق ۳

ورق 2.5

ورق 2

۱٪ 

Z-16

تماس با ما

***

تماس با ما

۱٪ 

Z-18

تماس با ما

***

تماس با ما

۱٪

     Z-20

تماس با ما

***

تماس با ما

۱٪ 

Z-22

تماس با ما

***

تماس با ما

    آهن آلات علیزاده            TEL : 88812639 - 88329465

EMAIL : ahanalatealizadeh@gmail.com   

         

 

تاسیسات نفت وگاز ... تامین انواع شیرآلات واتصالات . کلیک کنید

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |

آهن آلات علیزاده  

      قیمت پروفیل                   ۱۸/۰۳/۱۳۹۰   

پروفیل

درصد اضافه

قیمت به تومان 

وزن / کیلوگرم

نوع 

پروفیل درب و پنجره

1%

۸۹۰

2.44

۵ - ۵۰۸ - ۵۰۹

قوطی 20*10

1%

۹۶۰

0.89

ورق2

قوطی 25*10

1%

۹۳۰

0.9

ورق2

قوطی 30*10

1%

۹۶۵

1.06

ورق2

قوطی 20*20

1%

۹۱۵

1.06

ورق2

قوطی 25*25

1%

۸۹۵

1.37

ورق2

قوطی 30*30

1%

۸۹۵

1.68

ورق2

قوطی 30*20

1%

۹۰۵

1.37

ورق2

قوطی 70*70

1%

۸۹۵

4.19

ورق2

قوطی 40*80

1%

۸۹۵

3.57

ورق2

قوطی 40*100

1%

تماس با ما

5.18

ورق2.5

 آهن آلات علیزاده          TEL : 88812639 - 88329465

EMAIL : ahanalatealizadeh@gmail.com   

         

 

لیست قیمت انواع اتصالات شیرآلات و... کلیک کنید

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |

آهن آلات علیزاده  

      قیمت نبشی  به طول 6 متر           ۱۸/۰۳/۱۳۹۰   

نبشی

درصد اضافه

قیمت به تومان

وزن / کیلوگرم

ضخامت

ترخیص

نبشی 3

1%

تماس با ما

8.16

3

کف بنگاه تهران

نبشی 4

1%

۹۶۰

14.52

4

کف بنگاه تهران

نبشی 5

1%

۸۹۵

22.62

5

کف بنگاه تهران

نبشی 6

1%

۸۹۵

32.52

6

کف بنگاه تهران

نبشی 8

1%

۹۱۵

57.96

8

کف بنگاه تهران

نبشی 10

1%

تماس با ما

90.6

10

کف بنگاه تهران

نبشی 12

1%

۹۱۰

129.6

12

کف بنگاه تهران

نبشی 15

1%

تماس با ما

202.8

15

کف بنگاه تهران

نبشی 20

1%

تماس با ما

359.4

20

کف بنگاه تهران

    آهن آلات علیزاده         TEL : 88812639 - 88329465

EMAIL : ahanalatealizadeh@gmail.com   

 

لیست قیمت انواع لوله اتصالات و شیرآلات کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |

آهن آلات علیزاده  

   قیمت ورق                                       ۱۸/۰۳/۱۳۸۹   

ورق

درصد اضافه

قیمت به تومان

وزن / کیلوگرم

ابعاد

ترخیص

ورق 2

1%

تماس با ما

32

۱*۲

کف بنگاه تهران

ورق 3

1%

تماس با ما

48

۲*۱

کف بنگاه تهران

ورق 4

1%

تماس با ما

64

۱*۲

کف بنگاه تهران

ورق 5

1%

تماس با ما

353

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 6

1%

تماس با ما

424

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 8

1%

۹۳۰

۵۶۷

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 10

1%

۹۳۵

706

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 12

1%

۹۳۰

848

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 15

1%

تماس با ما

1060

۱.۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 20

1%

تماس با ما

1413

۱.۲۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 25

1%

تماس با ما

1470

۱.۲۵*۶

کف بنگاه تهران

ورق 30

1%

تماس با ما

1766

۱.۲۵*۶

کف بنگاه تهران

    آهن آلات علیزاده         TEL : 88812639 - 88329465

EMAIL : ahanalatealizadeh@gmail.com   

 

لیست قیمت انواع لوله شیرآلات اتصالات

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |

آهن آلات علیزاده  

      قیمت میلگرد                           ۱۸/۰۳/۱۳۸۹   

میلگرد

نوع

قیمت به تومان

وزن / کیلوگرم

محیط

ترخیص

میلگرد 6.5

کلا ف

۱۰۹۰

4.5

1.88

کف بنگاه تهران

میلگرد 8

شا خه

۹۶۵

6

2.51

کف بنگاه تهران

میلگرد 10

12متری

۸۹۵

7.5

3.14

کف بنگاه تهران

میلگرد 12

12متری

۹۰۰

11

3.77

کف بنگاه تهران

میلگرد 14

12متری

۷۸۷

15

4.4

کف بنگاه تهران

میلگرد 16

12متری

۷۶۹

19

5.03

کف بنگاه تهران

میلگرد 18

12متری

۸۶۵

24

5.66

کف بنگاه تهران

میلگرد 20

12متری

۸۷۵

30

6.28

کف بنگاه تهران

میلگرد 22

12متری

۸۷۰

36

6.91

کف بنگاه تهران

میلگرد 25

12متری

۸۷۵

47

7.54

کف بنگاه تهران

آهن آلات علیزاده         TEL : 88812639 - 88329465

EMAIL : ahanalatealizadeh@gmail.com   

 

لیست قیمت انواع لوله اتصالات شیرآلات

+ نوشته شده توسط س _ حسن نژاد در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM